Zarządzenia dziekana Wydziału Filologicznego

pisząca w skoroszycie męska ręka

→ Zarządzenie nr 3 z 19 września 2017 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2017/2018:  


→ Zarządzenie nr 2 z 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych:


→ Zarządzenie nr 1 z 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych  i  niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2017/2018:

 

Accessibility