Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy

Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej. Studia podyplomowe są przeznaczone dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym, podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. 

Czas trwania: 2 semestry (realizacja planu studiów została rozłożona na dwa semestry – w pierwszym semestrze zrealizowane zostaną 144 godziny, a drugim 134 – łącznie 278 godzin).

Wymagane dokumenty:

Data rozpoczęcia: październik 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. kom.: 516 900 823
e-mail: logopedia@us.edu.pl

www.zpm.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Węsierska
e-mail: katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Termin składania dokumentów: od 1 czerwca do 30 września 2018 r.
 
Opłaty:

opłata jednorazowa – 1800 zł (za jeden semestr)
opłata ratalna – 1890 zł (za jeden semestr)

Opłata jednorazowa:

  •     za semestr zimowy (do 1 października)
  •     za semestr letni (do 1 marca)

Opłata ratalna:

Za semestr zimowy

  •     I rata do 1 października – 623,70 zł
  •     II rata do 15 listopada – 623,70 zł
  •     III rata do 15 grudnia – 642,60 zł

Za semestr letni

  •     I rata do 1 marca – 623,70 zł
  •     II rata do 15 kwietnia – 623,70 zł
  •     III rata do 15 maja –  642,60 zł

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które generuje się ze strony: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek uczelni.

Limit przyjęć: studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele na Wydziale Filologicznym UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1). Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii UŚ w piątki (w godzinach popołudniowych) w tygodniach zjazdowych oraz w placówkach mentorów przydzielonych studentom według miejsca zamieszkania (możliwe jest również odbycie części zajęć praktycznych z zastosowaniem Telepractice – via Skype). 

Wśród osób zaproszonych do prowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych Zaburzenia Płynności Mowy swoją gotowość współpracy zadeklarowali wybitni polscy specjaliści badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi i terapeuci; zaproszenia do współpracy w ramach SP ZPM przyjęli także m.in. zagraniczni specjaliści w zakresie zaburzeń płynności mowy – wykładowcy Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (m. in. prof. Martine Vanryckeghem, University of Central Florida, USA, prof. Joseph Agius, University of Malta, prof. Kurt Eggers, Thomas More College, Belgium).  

 

Accessibility