Studia II stopnia

STUDIA STACJONARNE:

1. filologia, specjalności:

 • europejskie studia leksykograficzne (EMLex),
 • język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo,
 • język hiszpański z programem: kultura – literatura i media w Ameryce Łacińskiej,
 • język hiszpański z programem tłumaczeniowym,
 • język włoski z programem tłumaczeniowym,
 • języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu,
 • języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu,
 • język rosyjski – program język biznesu,
 • język rosyjski – program język tłumaczeniowy.

2. filologia angielska, specjalności:

 • język biznesu,
 • nauczycielska,
 • American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy,
 • kultura – media – translacja,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II),
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim,
 • tłumaczeniowa z językiem chińskim,
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim,
 • tłumaczeniowa z językiem niemieckim.

 

 

3. filologia germańska, specjalności:

 • nauczycielska,
 • interkulturowe studia niemieckojęzyczne,
 • tłumaczeniowa z zakresu języka prawniczego i ekonomicznego.

4. filologia klasyczna, specjalności:

 • filologia grecka,
 • filologia łacińska.

 

5. filologia polska, specjalności:

 • dyskurs publiczny,
 • dziennikarstwo i komunikacja kulturowa,
 • edytorstwo i redakcja tekstu,
 • literaturoznawstwo,
 • nauczycielska,
 • nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców,
 • twórcze pisanie.

6. filologia słowiańska, specjalność:

 • przekład w komunikacji międzykulturowej

7. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

 

8. kulturoznawstwo, specjalności:

 • estetyka miasta,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach,
 • komunikacja kulturowa,
 • kultura literacka,
 • teatrologia,
 • teoria i antropologia kultury.

9. kultury mediów, specjalności:

 • estetyka wizualności,
 • komunikacja medialna,
 • kultury wizualne,
 • publicystyka nowomedialna,
 • widowiska kulturowe.

10. międzynarodowe studia polskie, specjalności:

 • doradztwo kulturowe,
 • publicystyka kulturowa,
 • translatoryka.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

1. filologia, specjalności:

 • język hiszpański z programem tłumaczeniowym,
 • języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu,
 • język rosyjski – program język biznesu,
 • język rosyjski – program język tłumaczeniowy,
 • romańska,
 • włoska.

2. filologia angielska, specjalności:

 • język angielski w przestrzeni wirtualnej,
 • język biznesu,
 • nauczycielska,
 • kultura – media – translacja,
 • tłumaczeniowa.

 

3. filologia germańska, specjalność:

 • nauczycielska.

4. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

5. kulturoznawstwo, specjalności:

 • estetyka miasta,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach,
 • komunikacja kulturowa,
 • kultura literacka,
 • teatrologia,
 • teoria i antropologia kultury.

6. kultury mediów, specjalności:

 • estetyka wizualności,
 • komunikacja medialna,
 • kultury wizualne,
 • publicystyka nowomedialna,
 • widowiska kulturowe.
Accessibility