Nowości edukacyjne

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Filologiczny wprowadza kilka nowości edukacyjnych:

leżący na biurku laptop, na ekranie którego widać kolaż różnobarwnych zdjęć. Na klawiaturze widać lezące dłonie kobietynowy kierunek studiów I stopnia architektura informacji 

Innowacyjny kierunek studiów licencjackich, łączący w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. Treści programowe są skupione na projektowaniu przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się tworzenia użytecznych i atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych, profesjonalnego wyszukiwania, oceny i selekcji informacji, a także funkcjonalnego organizowania, przetwarzania i prezentowania danych. Poznając techniki i narzędzia efektywnej komunikacji językowej i wizualnej, doskonalą umiejętności tworzenia i edycji różnego rodzaju tekstów i materiałów graficznych oraz ich publikowania w formie cyfrowej. Kierunek powstał z myślą o studentach, którzy reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych.

zdjęcie: trzy młode dziewczyny, które ze sobą rozmawiają i się śmieją

Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”

 • elitarne studia III stopnia,
 • dwie ścieżki kształcenia, które można łączyć,
 • inter-i transdyscyplinarny program kształcenia,
 • zajęcia prowadzone przez wybitnych polskich specjalistów z różnych ośrodków,
 • specjalistyczne badania laboratoryjne, m.in. spontanicznej czynności elektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografii (EEG) oraz mózgowych potencjałów wywołanych (ERPs), będących odpowiedzią elektryczną mózgu na bodźce, sygnałów mierzonych są za pomocą elektrod Ag/AgCl, badania EEG/ERP AsalabTM, ANT-Neuro,
 • nowoczesne metody dydaktyczne,
 • szkoły letnie rozwijające m.in. kompetencje „miękkie” (związane np. z komunikacją, umiejętnościami interpersonalnymi  i społecznymi czy inteligencją emocjonalną, przekładające się choćby na skuteczne współdziałanie i kierowanie grupą),
 • fachowa pomoc w składaniu indywidualnych i zespołowych wniosków grantowych oraz merytoryczne wsparcie podczas kierowania grantami,
 • stałe, przyznane od razu na cały okres trwania studiów doktoranckich stypendium w wysokości 1400 zł miesięcznie,
 • możliwość dodatkowego ubiegania się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ,
 • dodatkowy fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji krajowych i zagranicznych,
 • możliwość pełnego skoncentrowania się na własnym naukowym rozwoju, poszerzaniu horyzontów poznawczych, zdobywaniu doświadczeń i budowaniu pozycji w świecie akademickim,
 • wyjątkowa atmosfera studiowania,
 • pozyskanie kompetencji dających satysfakcję i uznanie na rynku pracy.

siedząca na podłodze trójka dzieci - jeden z chłopców na głowie trzyma książkę, drugi ma w ręce wycinankę. Dziewczynka patrzy przed siebienowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

nowe, unikatowe, dwusemestralne studia podyplomowe, które realizowane będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej), pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. Będą specjalistami w zakresie interwencji w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, balbutologopedami o bardzo wysokich kompetencjach interpersonalnych, wykorzystującymi wiedzę w celu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Accessibility