„Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

uczestniczki projektu: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch (Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Beata Duda (Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Karolina Lisczyk (Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Barbara Mitrenga (Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Joanna Przyklenk (Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej), dr Kinga Wąsińska (Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej)

słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, bazy danych, korpusy tekstów, diachronia

Badania nad wykorzystaniem narzędzi humanistyki cyfrowej w badaniach lingwistycznych są prowadzone w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej od stycznia 2016 roku. Zainteresowania zespołu badawczego koncentrowały się na możliwościach zastosowania narzędzi cyfrowych w studiach diachronicznych. Członkinie zespołu uczestniczyły w licznych szkoleniach prezentujących możliwości aplikowania metod cyfrowych w humanistyce, zwłaszcza orgaznizowanych przez Centrum Technologii Cyfrowych Clarine-Pl.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac zespołu było seminarium naukowe Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny, zorganizowane wspólnie z Instytutem Slawistyki w Moguncji w Katowicach 24 i 25 kwietnia 2017 roku. W seminarium wzięli udział badacze z następujących ośrodków naukowo-badawczych:

  • Paris-Lodron-Universität Salzburg,
  • Humboldt-Universität zu Berlin,
  • Instytut Języka Polskiego PAN,
  • Johannes Gutenberg-Universität, Mainz,
  • Universität Zürich,
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.       

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych badań można znaleźć na stronie: www.korpusydiachroniczne.pl.

Accessibility