Jakość kształcenia

Pełnomocnicy dziekana ds. jakości kształcenia

Mirosława Michalska-Suchanekdr hab. Mirosława Michalska-Suchanek
miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

Zakres kompetencji (pdf, 181 kB)

Przemysław Piwowarczykdr Przemysław Piwowarczyk
p.piwowarczyk@us.edu.pl

Zakres kompetencji (pdf, 181 kB)

 

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (pdf, 207 kB)
Regulamin obrad Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (doc,  51 kB)

 

Kierunkowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia

→ Zarządzenie nr 5 z dnia 1 października 2016 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym:

→ Zarządzenie nr 1 z dnia 12 stycznia 2018 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zmian w składach Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym:

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

→ Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym:

→ Podmioty odpowiedzialne za realizację i wspierające realizację działań przewidzianych w WSZJK (doc, 71 kB)

Rada Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych

→ Zarządzanie o powołaniu Rady oraz skład Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych na kadencję 2016–2020:

→ Sprawozdania z posiedzeń Rady:

 

Raporty z oceny własnej Wydziału Akty prawne Do pobrania
Accessibility