Instytuty i Katedry

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 318

(32) 2009 318, 2009 322
ibin@us.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok. 4.31

(32) 364 09 05
germanistyka@us.edu.pl
Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok. 2

(32) 364 08 19
filslow@us.edu.pl
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok. 4.28

(32) 364 08 81
ifw@us.edu.pl
Instytut Języka Angielskiego

ul. Grota-Roweckiego 5
40-200 Sosnowiec
pok.

(32) 364 08 92
anglistyka@us.edu.pl
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 514

(32) 2009 515
ijp@us.edu.pl
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok.

(32)364 08 99
ijrit@us.edu.pl
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok.

(32) 364 08 92
anglistyka@us.edu.pl
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 106

(32) 2009 321, 2009 323
inksi@us.edu.pl
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 409

(32) 2009 409
inolp@us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 504

(32) 2009 504
anna.jankowska@us.edu.pl
Katedra Filologii Klasycznej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 117

(032) 2009 417
kfk@us.edu.pl
Katedra Literatury Porównawczej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 504a

(32) 2009 534, 2009 504
anna.jankowska@us.edu.pl
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pok. 423

(32) 2009 423
studiapolskie@us.edu.pl

 

Accessibility