Czasopisma

 

Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Sekretarz redakcji: Paweł Paszek

 

Redaktor naczelna: Magdalena Pastuch
Zastępca redaktor naczelnej: Mirosława Siuciak
Sekretarz redakcji:  Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Redaktor naczelna: Danuta Pluta-Wojciechowska
Zastępca redaktor naczelnej: Joanna Trzaskalik
Zastępca redaktor naczelnej: Katarzyna Węsierska

Redaktor naczelny: Agnieszka Bajor
Sekretarz redakcji: Agnieszka Łakomy

Redaktor naczelny: Adam Pisarek
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kołodziej

Redaktor naczelny: Olga Przybyla
Sekretarz redakcji: Katarzyna Niesporek

Redaktor naczelny: Wiesław Banyś
Sekretarz redakcji: Anna Czekaj, Beata Śmigielska

 

Narracje o Zagładzie

Redaktor naczelna: Marta Tomczok
Zastępca redaktor naczelnej: Anita Jarzyna
Sekretarze redakcji: Ewa Bartos, Anna Kisiel

 

Redaktor naczelny: Romuald Cudak
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Tambor
Sekretarz redakcji:  Maria Czempka-Wewióra

Redaktor naczelny: Leszek Małczak
Zastępca redaktora naczelnego: Marta Buczek
Sekretarz redakcji:  Monika Gawlak

Redaktor naczelny: Krzysztof Jarosz
Sekretarze redakcji: Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak

Śląskie Studia Polonistyczne

Redaktor naczelny: Adam Dziadek
Zastępca redaktora naczelnego: Krzysztof Uniłowski
Sekretarz redakcji:  Anna Kałuża

 

Redaktor naczelna: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

 

 

 

Redaktor naczelna: Justyna Tymieniecka-Suchanek
Sekretarz redakcji:  Zuzanna Szatanik

Redaktor naczelna: Helena Synowiec
Zastępca redaktor naczelnej: Bernadeta Niesporek-Szamburska
Sekretarz redakcji:  Danuta Krzyżyk

logo pisma er(r)go

Redaktor naczelny: Wojciech Kalaga
Zastępcy redaktora naczelnego: Paweł Jędrzejko i Marzena Kubisz
Sekretarz redakcji: Marcin Mazurek

 Theory and Practice of Second Language Acquisition

Redaktorzy naczelni: 
Danuta Gabryś-Barker
Adam Wojtaszek

 

 

Accessibility