Centrum Języka i Kultury Chińskiej

ikona facebooka Centrum Języka i Kultury Chińskiej to jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) działania mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu.

Kierownik Centrum: dr Agnieszka Tambor

Kontakt: 40-007 Katowice
                  ul. Uniwersytecka 4
                  e-mail: tydzienkultur@gmail.com

Archiwum podejmowanych przez Centrum inicjatyw
Accessibility