Atuty Wydziału

Zdjęcie: uczestnicy wykładu zgromadzeni w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach

 • Kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
 • 15 kierunków studiów,
 • 76 specjalizacji,
 • unikatowa oferta dydaktyczna, w tym m.in. języki: chiński, arabski, japoński, hindi, szwedzki, czeski, słowacki, chorwacki,
 • specjalistyczne języki: prawniczy, ekonomiczny, dyplomatyczny,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE) – obecnie jeden z najpopularniejszych wyborów kandydatów spośród całej oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Studia te poświęcone są nauczaniu technik projektowania poziomów, projektowania rozgrywki, teorii gier, teorii narracji gier, lokalizacji oraz innych umiejętności praktycznych i zagadnień teoretycznych bezpośrednio związanych z projektowaniem gier. Spośród kilkunastu gier, przy których produkcji uczestniczyli nasi byli lub obecni studenci, największą jest wyczekiwana przez fanów gra Sniper Ghost Warrior 3 studia Ci Games,
 • 43 koła naukowe,
 • innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, kształcenie na odległość: e-learning (platforma moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne,
 • aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST),
 • możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk m.in. w ośrodkach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+),
 • aktywna współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych,
 • dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów m.in. w: instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej,
 • infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie oraz bibliologii i informatologii.

Wnętrze budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Accessibility