logo szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach w 2018 roku

Zmiany w funkcjonowaniu dziekanatu Wydziału Filologicznego

Ze względu na organizowany w Katowicach szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przewidywane spore utrudnienia komunikacyjne od 3 do 14 grudnia 2018 roku dziekanat Wydziału Filologicznego będzie pełnić dyżury w ograniczonym zakresie. Sekretariat dziekana Wydziału będzie czynny codziennie w godzinach od 9.30 do 14.00.

Wszelkie sprawy, których nie uda się przekazać osobiście lub telefonicznie, należy zgłaszać pracownikom dziekanatu drogą elektroniczną, przesyłając korespondencję na ich imienne adresy e-mail.

Accessibility