zdjęcie: trzy płomienie świec

Zmarła prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 26 lipca 2017 roku zmarła

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

filozofka,
wybitna badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego,
zaangażowana w powstanie i rozwój kulturoznawstwa w Polsce.

Członkini Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN,
Członkini Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Najbliższym śp. Pani Profesor

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Accessibility