zdjęcie: trzy płomienie świec

Zmarła prof. Anna Opacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 2 czerwca 2017 roku

zmarła

prof. dr hab. Anna Opacka

polonistka

Współorganizatorka Wydziału Filologicznego,
Kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej (2001-2004).
Wieloletnia przewodnicząca Komitetu Okręgowego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1986-2002)

Absolwentka polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
w latach 1973-2004 związana z Uniwersytetem Śląskim.

Członkini Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
i Komisji Historycznoliterackiej PAN
– oddział w Katowicach.

Odeszła wybitna literaturoznawczyni i dydaktyk literatury, znawczyni poezji romantycznej i współczesnej,
charyzmatyczny wykładowca akademicki,
współtwórczyni nowoczesnej polonistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym śp. Pani Profesor
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz z całą społecznością pracowników i studentów.

Naszej drogiej koleżance

Teresie Sojce

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składają

Koleżanki i koledzy z Dziekanatu
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 2 czerwca 2017 roku

zmarła

prof. dr hab. Anna Opacka

w latach 1986-2002 przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

Wybitna literaturoznawczyni,
badaczka romantycznej i dwudziestowiecznej poezji polskiej,
przyjaciel młodzieży,

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Córkom śp. Pani Profesor i Ich Rodzinom
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Członkowie Komitetu Okręgowego w Katowicach
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Naszym drogim Koleżankom
Prof. dr hab. Danucie Opackiej-Walasek
Mgr Krystynie Arabskiej
Mgr Teresie Sojce

wyrazy najgłębszego współczucia
po śmierci 

Matki
Prof. dr hab. Anny Opackiej

charyzmatycznej interpretatorce poezji dwudziestowiecznej,
której wszyscy tak wiele zawdzięczamy

składają

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Literatury Współczesnej
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. dr hab. Anny Opackiej

naszej nauczycielki, mentorki i przyjaciółki,
współtwórczyni polonistyki Uniwersytetu Śląskiego
Pani Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Pracownicy i dyrekcja
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego 

 

Naszej Drogiej Koleżance
prof. dr hab. Danucie Opackiej-Walasek
i Jej Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki

śp. prof. dr hab. Anny Opackiej

składają

pracownicy
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego

  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 6 czerwca 2017 roku. Msza św. rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele św. Franciszka w Sosnowcu (ul. Partyzantów 24). Po mszy na cmentarzu przy ul. Andersa 93 odbędą się uroczystości pogrzebowe.

Accessibility