zdjęcie: trzy płomienie świec

Zmarła Martyna Juszkiewicz

 

Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że zmarła

śp.  
Martyna Juszkiewicz

studentka III roku studiów licencjackich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu

Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Martyny Juszkiewicz

studentki III roku studiów licencjackich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ

 

 

Accessibility