zdjęcie: kilka zapalonych świeczek

Zmarła dr Wiesława Kłosek

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej drogiej Koleżanki

śp. 
dr Wiesławy Kłosek

wieloletniego pracownika
Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki,
adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Włoskiej, cenionego naukowca,
znakomitego dydaktyka,
a przede wszystkim wspaniałej Koleżanki.

Odszedł cudowny Człowiek, pełna życzliwości i dobroci Koleżanka,
otwarta na problemy innych, służąca pomocą i dobrym słowem.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłej
wyrazy serdecznego współczucia składają

Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Ostatnie pożegnanie nastąpi 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 9.00 w kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Bolesława Chrobrego 106 w Wodzisławiu Śląskim.

Accessibility