zdjęcie: kilka zapalonych świeczek

Zmarł prof. Tadeusz Żabski

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29 września 2017 roku zmarł

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Żabski

Polonista, były wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, były pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, badacz literatury pozytywizmu i kultury popularnej, znawca dziejów wrocławskiej slawistyki, edytor pism Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, medalem honorowym Fundacji Sienkiewiczowskiej, nagrodami ministerialnymi i rektorskimi.

Wybitny historyk literatury, nauczyciel i wychowawca akademicki kilkudziesięciu roczników młodzieży, promotor wielu prac magisterskich i 10 doktoratów, autor licznych publikacji, redaktor fundamentalnego Słownika literatury popularnej, cieszący się ogromnym autorytetem, zaangażowany w sprawy nauki i nauczania, życzliwy przewodnik i opiekun młodych badaczy.

Wieloletni współpracownik Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.
Człowiek wielkiego serca i niezwykłej skromności.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego
składają

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

Accessibility