zdjęcie: kilka zapalonych świeczek

Zmarł prof. Jan Ciechowicz

 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr hab. Jana Ciechowicza

pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wieloletniego Kierownika Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
badacza teatru i dramatu polskiego XIX i XX wieku,
autora licznych prac naukowych, wychowawcę wielu pokoleń studentów, przez wiele lat współpracującego z Zakładem Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba wielkiego serca i umysłu,
powszechnie lubiana i szanowana, oddana ludziom i ich sprawom.

Najbliższym śp. Pana Profesora
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych 
oraz pracownicy Zakładu Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

Accessibility