zdjęcie: trzy płomienie świec

Zmarł Eugeniusz Dąbek

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

 Ojciec dr Ewy Dąbek-Derdy
śp. Eugeniusz Dąbek

 
 
Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

 Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Pani
 Dr Ewie Dąbek-Derdzie

 wyrazy głębokiego współczucia
 
po śmierci
Ojca
 
składają
koleżanki i koledzy
z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Accessibility