Krystyna Bochenek

Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Bochenek

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku, w ósmą rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, na Wydziale Filologicznym w Katowicach o godz. 9.30 przedstawiciele społeczności akademickiej złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Bochenek – absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach i filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dziennikarki i publicystki Polskiego Radia Katowice, senatora V, VI i VII kadencji, wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji, animatorki życia kulturalnego, a także popularyzatorki kultury języka polskiego i problematyki zdrowia. W wydarzeniu udział wzięli m.in. dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dyrektor Szkoły Języka i Literatury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor.

Powieszona na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach tablica upamiętniającą śp. Krystynę BochenekKrystyna Bochenek urodziła się 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Wchodziła w skład Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk (jako przewodnicząca Komisji Języka w Mediach). Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Śląskiego Funduszu Stypendialnego i wiceprzewodniczącej Rady Programowej TVP Polonia. Była inicjatorką uchwały w sprawie ustanowienia przez Senat RP roku 2006 Rokiem Języka Polskiego i organizatorką trzech konferencji naukowych: „Język polskiej legislacji”, „Język polskich polityków początku XXI wieku”, „Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język”, a także Festiwalu Języka Polskiego w 2006 roku. Patronka i współprowadząca pierwszych dyktand dla cudzoziemców w ramach „Sprawdzianu z polskiego” organizowanego co roku w sierpniu przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Dyktanda i wielu zdarzeń medialnych czy akcji charytatywnych, w tym: kwesty „Mamo nie płacz” na rzecz ratowania Oddziału Hematologii Dziecięcej w Zabrzu, akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada”, akcji profilaktyki raka piersi „Różowa wstążka. Katowice. Rynek 2000” czy akcji zapobiegającej próchnicy w katowickim Spodku pod hasłem „Lepiej dbać niż rwać” i akcji „Krzesła do Nauki”, podczas której pozyskiwane są fundusze na stypendia dla zdolnych śląskich studentów z niezamożnych rodzin. Laureatka wielu nagród i wyróżnień (odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrodą im. Karola Miarki, nagrodą im. Wojciecha Korfantego oraz Platynowym Laurem „Pro Publico Bono”).

10 kwietnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Krystyny Bochenek. Od tego też roku organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek.

 

Accessibility