Zespół Wydziałowy ds. Wydawniczych

Zespół Wydziałowy ds. Wydawniczych
w kadencji 2016–2020

prof. zw. dr hab. Adam Dziadek – przewodniczący
dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer
prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź
dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
dr hab. Jacek Tomaszczyk
dr Kamila Czaja – sekretarz

Accessibility