Zarządzenia dziekana Wydziału Filologicznego

pisząca w skoroszycie męska rękaZarządzenie nr 1/2017 z 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych:

Zarządzenie nr 1 z 19 września 2017 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2017/2018:  

Accessibility