zdjęcie: klasa, uczeń piszący kredą na zielonej tablicy

Zajęcia dla uczniów ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka i I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

6 lutego 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach rozpocznie się spotkanie z uczniami klas humanistycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej, które Wydział Filologiczny objął honorowym patronatem oraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. To unikatowy, innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do osób o szerokich horyzontach, kreatywnych, ciekawych świata, a nade wszystko pragnących zrozumieć, czym jest prawdziwa humanistyka i poznać jej praktyczną stronę. Spotkanie, w którym udział weźmie 120 uczniów, otworzy prodziekan ds. kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota.

W programie wydarzenia zaplanowano:

  • prelekcję prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela pt. „Wiek XX: od »literatury bez państwa« do »dwóch literatur«”,
  • wykład dr. Marcina Maciołka pt. „W benedyktyńskim skryptorium, czyli o tym jak w średniowieczu tworzono książki rękopiśmienne”,
  • warsztaty dr Marty Baron-Milian nt. „Dlaczego humanista powinien umieć liczyć?”,
  • warsztaty dr Beaty Dudy nt. „Wstęp do humanistyki cyfrowej – komputerowe narzędzia i zasoby w badaniach nad językiem”,
  • warsztaty dr Emilii Kałuzińskiej nt. „»Bez hejtów!« O języku w Internecie”,
  • warsztaty dr Karoliny Lisczyk-Kubiny nt. „Czy łatwo napisać słownik? O przygodach leksykografów”,
  • warsztaty dr Joanny Przyklenk nt. „Łapać wiatr w żagle, pokazując lwi pazur?! Frazeologia języka polskiego – historia, semantyka i uwarunkowania stylistyczne”,
  • wykład dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz pt. „Autorytet kulturalny – ki diabeł?”.

Zostanie również ustawione stoisko promocyjne Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszanie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

Accessibility