zdjęcie: górski pejzaż, a na jego tle logo IJA i ICFSLA oraz tytuł konferencji: 31st International Conference on Foreign/Second language Acquisition

XXXI międzynarodowa konferencja poświęcona przyswajaniu języka drugiego/obcego

logo IJAOd 16 do 18 maja 2019 roku w Szczyrku odbywać się będzie XXXI edycja międzynarodowej konferencji poświęconej przyswajaniu języka drugiego/obcego (31st International Conference on Foreign/Second language Acquisition), będąca jednym z pierwszych wydarzeń naukowych dotyczących badań nad przyswajaniem języka drugiego i uczniem się języka obcego. Konferencje te, które organizowane są przez Instytut Języka Angielskiego, zostały zapoczątkowane w latach 80-tych XX wieku przez prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego i poświęcone były szeroko rozumianym zagadnieniom skoncentrowanym zarówno na przyswajaniu języków w obrębie różnych podsystemów językowych czy rozwijaniu umiejętności, jak również na indywidualnych różnicach w przyswajaniu języka, aspektach afektywnych. W ostatnich latach tematyka poszczególnych edycji silnie nacechowana jest elementami kulturowymi i ich rolą w przyswajaniu języka. Ubiegłoroczna jubileuszowa konferencja poświęcona była zagadnieniom tożsamości w kontekście dwu- i wielojęzyczności.

Tytuł XXXI międzynarodowej konferencji poświęconej przyswajaniu języka drugiego/obcego brzmi: „Od code-switching (przełączanie kodu) do translanguaging” („From code-switching to translanguaging”). Spotkanie poświęcone zostanie bardzo szeroko dyskutowanej przez naukowców w związku z wszechobecną wielojęzycznością, migracją i globalizacją życia problematyce. Terminy code-switching, czyli zmiana kodu jezykowego i translanguaging oznaczają zamienne używanie języka w różnych kontekstach interakcji werbalnej świadomie bądź nie, realizując różnorodne cele komunikacyjne. Odnoszą się one zarówno do sytuacji interakcji naturalnej, jak i klasowej, w której przypadku nauczyciel wymiennie używa danego języka (pierwszego lub obcego) dla osiągnięcia określonych zamierzeń, staje się więc strategią dydaktyczną.

Konferencja o Przyswajaniu Języka Drugiego/Obcego - logoJednym z tradycyjnych punktów wydarzenia staną się warsztaty przeznaczone dla doktorantów kształcących się w zakresie językoznawstwa stosowanego, a także spotkanie i szkolenia, w których udział wezmą redaktorzy prestiżowych periodyków naukowych. Konferencja od lat cieszy się ogromną popularnością i gromadzi zarówno najznamienitszych naukowców z kraju i z zagranicy, jak też młodych naukowców. W roku 2019 w charakterze Key-note Speakers udział w konferencji wezmą: 

  • prof. Adrian Blackledge (University of Stirling, Wielka Brytania),
  • prof. Angela Creese (University of Stirling, Wielka Brytania),
  • prof. David Lasagabaster (University of the Basque Country, Hiszpania),
  • prof. Simone Pfeninnger (University of Salzburg, Austria),
  • prof. David Singleton (University of Pannonia, Vészprem, Węgry/Trinity College, Dublin, Irlandia),
  • prof. Eva Vetter (University of Vienna, Austria).

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.icfsla.us.edu.pl.

 

 

 

Accessibility