studenci obcokrajowcy siedzący w sali. Nad nimi powieszone zostały flagi różnych krajów

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie – dzięki wieloletnim staraniom jej twórców, wykładowców, pracowników i współpracy instytucji z różnych sektorów – zyskała miano jednego z najlepszych kursów przeznaczonych dla obcokrajowców. Tworzą go wspólnie ludzie zaangażowani, pełni pasji, a zarazem posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wielonarodowościowymi i wielojęzycznymi. Tegoroczna XXVIII edycja odbywać się będzie w Cieszynie od 1 do 29 sierpnia 2018 roku w Cieszynie. Organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa studentów zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 12.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (plac Teatralny 1). Wezmą w niej udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władz miasta Cieszyna i województwa śląskiego, reprezentanci organizacji kulturowych, instytucji pożytku publicznego, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – prorektor UŚ ds. badań naukowych.

W tegorocznym kursie uczestniczyć będzie prawie 250 osób z blisko 30 krajów świata, wśród których znajdą się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (m.in. ponad 40-osobowa grupa studentów z Beijing University of Technology w Pekinie oraz Southwest University w Chongqing).

Codziennie przez cały miesiąc uczestnicy letniej szkoły będą uczyć się języka polskiego na zajęciach, które nastawione są przede wszystkim na kształcenie ich umiejętności komunikacyjnych. Będą też uczestniczyć w wykładach, konwersatoriach i seminariach z zakresu historii, literatury, sztuki, kultury, przemian społecznych i gospodarczych, sytuacji politycznej w Polsce oraz wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej. W programie znajdą się ponadto gry i zabawy językowe, spotkania poetyckie, pokazy, koncerty, biesiada śląska, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny wiedzy.

W weekendy studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach edukacyjnych, dzięki którym lepiej poznają region i specyfikę życia w Polsce. W tym roku będą to m.in. wycieczki szlakiem Beskidu Śląskiego, wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w siedzibie polskich królów na Wawelu, a także warsztaty wokalno-taneczne w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Sztandarowymi wydarzeniami towarzyszącymi letniej szkole są Sprawdzian z polskiego (15 sierpnia, godz. 10.30, Centrum Konferencyjne UŚ) oraz Wieczór Narodów (15 sierpnia, godz. 14.30, rynek w Cieszynie). Cudzoziemcy uczestniczący w letniej szkole, a także goście z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zmierzą się z tekstem dyktanda napisanym przez prof. dr hab. Jolantę Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, dr. Marcina Maciołka z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz dr Małgorzatę Smereczniak z SJiKP. Laureat pierwszego miejsca otrzyma bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole w Cieszynie, zaś wszyscy uczestnicy – książki, słowniki i pomoce dydaktyczne sponsorowane przez czołowe polskie wydawnictwa.

W czasie Wieczoru Narodów studenci zaprezentują zgromadzonej na cieszyńskim rynku publiczności swe kraje – każdy z nich zrobi to na swój sposób, nie zabraknie śpiewów, tańców, pokazów strojów, nauki podstawowych zwrotów, konkursów i degustacji różnorodnych kuchni z całego świata. To międzynarodowe popołudnie rozpocznie przemarsz z flagami.

Accessibility