zdjęcie: uczestnicy spotkania, którzy robią notatki. Nie widać ich twarzy, a jedynie tułowy, nogi i ręce

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, która organizowana jest od 2005 roku przez Zakład Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UŚ. Każdorazowo gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy (biologów, informatyków, antropologów, paleontologów, kulturoznawców, filozofów, socjologów, psychologów i językoznawców), których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznacza memetyczna koncepcja ewolucji informacji kulturowej. Tegoroczna edycja wydarzenia zaplanowana została na 15 marca 2019 roku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

W związku z coraz wyraźniej wyłaniającym się nowym stadium ewolucji kulturowej, obejmującym zagadnienia kolapsu cywilizacji ludzkich czy wręcz śmierci całej planety w wyniku dominacji memepleksów rozwoju i postępu, którego umowną granicę wyznaczono poprzez uznanie nowej epoki w dziejach Ziemi, spotkanie poświęcone zostanie problematyce antropocenu we wszelkich jego ujęciach i przejawach. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • fakty, mity, retoryka, teoria i ideologia antropocenu,
  • historyczne/współczesne obrazy kresu cywilizacji/śmierci gatunków (w humanistyce, naukach społecznych, naukach przyrodniczych, sztuce, wiedzy tubylczej, animal studies),
  • media i nowe media wobec kresu ludzkości i wymierania gatunków,
  • nauka wobec kryzysu życia na Ziemi,
  • denializm, speciesism, ekobójstwo, antropocentryzm, antroponegacjonizm epoki człowieka,
  • umysł/ciało/jaźń/polityka/instytucja/państwo w obliczu zagłady życia na Ziemi,
  • sens życia/sens śmierci: nowa aksjologia epoki człowieka, 
  • metodologiczne podstawy memetycznej analizy antropocenu.

Efektem tych spotkań są kolejne roczniki punktowanego, jedynego w kraju czasopisma memetycznego „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”.

Program warsztatów (pdf, 476 kB)

Accessibility