Trzy dziewczyny siedzące przy białym stole, trzymające w rękach gazety, obok nich stoją białe kubki

XI edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków w XI edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego, Celem konkursu, będącego jedną z form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego, jest wyłonienie osób wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności naukowej i popularnonaukowej, społecznej czy kulturalnej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życie studenckie, a także posiadających nietuzinkowe osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić aplikację, a następnie wydrukowany formularz złożyć do 12 kwietnia 2019 roku

  • studenci części katowickiej we właściwych dziekanatach w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1), 
  • studenci części sosnowieckiej w sekretariacie dziekana Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5, pok. 1.8),
  • doktoranci w sekretariacie Studiów doktoranckich (pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 102).  

Osoby, które już raz otrzymały wyróżnienie, nie mogą ubiegać się o nie po raz drugi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Accessibility