Trzy dziewczyny siedzące przy białym stole, trzymające w rękach gazety, obok nich stoją białe kubki

X edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła X edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego, Celem konkursu, będącego jedną z form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego, jest wyłonienie osób wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności naukowej i popularnonaukowej, społecznej czy kulturalnej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życie studenckie, a także posiadających nietuzinkowe osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić aplikację, a następnie wydrukowany formularz złożyć w sekretariacie dziekana ds. studenckich i kształcenia w Katowicach lub Sosnowcu (studenci) lub w studium doktoranckim (doktoranci) do 28 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Regulamin konkursu (pdf, 384 kB)

w barwach tęczowych plakat promujący wyróżnienia JM Rektora UŚ z herbem UŚ, informacją nt. daty przesyłania zgłoszeń i informacją nt. tego, co jest wyrożnanie

Accessibility