X edycja konferencji pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”

8 grudnia 2016 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się X edycja ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji kół naukowych bibliotekoznawców pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”.

Wśród proponowanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • narzędzia i systemy komunikacji,
  • media jako narzędzie komunikacji,
  • język komunikacji,
  • bariery komunikacyjne,
  • interakcja człowiek komputer,
  • komunikacja interkulturowa,
  • popularyzacja osiągnięć naukowych.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych (bibliotekarzy, muzealników, archiwistów.informatologów, bibliologów, filologów i socjologów prowadzących badania w różnych aspektach, związanych z szeroko pojętym problemem komunikacji naukowej – jej użytkownikami oraz stosowanymi przez nich narzędziami, które ułatwiają poruszanie się w przestrzeni cyfrowej).

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku oraz stronie Koła Naukowego Bibliotekoznawców: www.knb.ibin.us.edu.pl/konfrencje/nasze-konferencje/komunikacja-w-spoleczenstwie-naukowym.

Accessibility