prof. Dariusz Rott

Wywiad z prof. Dariuszem Rottem w czasopiśmie Uniwersytetu Sofijskiego

W monograficznym numerze czasopisma naukowego Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy „Forum Filologiczne” poświęconym badaniom nad średniowieczem ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Dariuszem Rottem z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu. W 2016 roku prof. Dariusz Rott na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sofii wygłosił wykłady dotyczące literatury polskiego średniowiecza na uniwersytetach w Sofii i Płowdiw. Podczas rozmowy prof. Rott przedstawił swoją sylwetkę naukową, najnowsze badania prowadzone nad średniowiecznym kronikarstwem oraz nakreślił najnowsze tendencje w polskiej mediewistyce literaturoznawczej.

Cały wywiad dostępny jest pod adresem: https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-6.

Accessibility