fragment plakatu. Kilka kolorowych zdjęć kobiet z Austrii, które odegrały ważną rolę oraz tytuł wystawy "Kalliope. Kobiety w społeczeństwie i kulturze Austrii""

Wystawa pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”

23 maja 2018 roku o godz. 17.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”, której organizatorem jest Instytut Filologii Germańskiej. Patronat nad wydarzeniem objął konsul honorowy w Austrii w Katowicach Mirosław Bienioszek. Ekspozycję będzie można oglądać do 29 czerwca 2018 roku.

Zbyt często austriackie kobiety w oficjalnej historiografii swego kraju były zapominane, niedostrzegane, marginalizowane. Tym większą wagę ma podjęta na wystawie próba ukazania minionych 200 lat w świetle biografii wybitnych Austriaczek. Austriaczek, których talent, siła woli, determinacja i odwaga współtworzyły i wzbogacały oblicze kraju. Ich życie i dokonania, którym Austria zawdzięcza co najmniej w połowie swoją kulturową tożsamość, przedstawione zostały tu jako wybrane przykłady.

Wystawa w porządku chronologicznym opowiada dzieje arystokratek, artystek, dam prowadzących salony, aktorek, reżyserek, kompozytorek, śpiewaczek, uczonych, działaczek politycznych, aktywistek walczących o prawa kobiet. Obejmuje okres od początku XIX wieku po teraźniejszość. Wątkiem przewijającym się przez całą ekspozycję jest emancypacja kobiet, ze wszystkimi swoimi zwycięstwami i porażkami. Emancypantki odnotowały wiele sukcesów od czasu wolnościowego zrywu w
epoce biedermeieru aż po XXI wiek. Ale też widać wyraźnie, że równouprawnienie nie zostało jeszcze w pełni osiągnięte i że nadal jest sporo do zrobienia.

Accessibility