Zdjęcie Heinricha Bölla

Wystawa pt. „Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

19 grudnia 2017 roku o godzinie 11.30 w holu głównym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędzie się otwarcie wystawy pod tytułem „Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”, poświęconej pisarzowi społecznie i politycznie zaangażowanemu, zajmującemu stanowisko w sprawach ważkich dla całego narodu niemieckiego.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będą krótkie wystąpienia członków Koła Germanistów, które przybliżą życie, twórczość oraz miasto rodzinne pisarza. Po prezentacji nastąpi dyskusja panelowa na temat „Der engagierte Künstler in der Gegenwart” (sala nr 1.22).

Organizatorem wydarzenia jest Koło Germanistów UŚ.


Foto: Archiwum Fundacji im. Heinricha Bölla

Accessibility