prof. Tadeusz Sławek

Wykłady mistrzowskie prof. Tadeusza Sławka

Grafika: pokrętło z symboli wydziałów i zagadnień

Wykłady mistrzowskie to spotkania, podczas których wybitne osobowości Uniwersytetu Śląskiego starają się opisać otaczającą nas rzeczywistość, wykorzystując perspektywę różnych dyscyplin naukowych. Kolejne prelekcje – wpisując się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia uczelni – rozpoczną się 1 marca 2018 roku. Wśród prelegentów znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek –  poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, którego tytuł wystąpienia brzmi „Melancholia anatomii. Cztery pozbawione metody wykłady na temat nowoczesności”.

Nadrzędnym celem wykładów mistrzowskich jest pokazanie, że możliwe staje się ujmowanie rzeczywistości w nowy sposób, a w konsekwencji pobudzanie do myślenia i zachęcanie do podejmowania własnych starań zrozumienia świata. Harmonogram wykładów mistrzowskich dostępny jest na stronie: mistrzowskie.us.edu.pl.

Accessibility