uczestnicy wykładu robiący notatki. idać tylko tułów kilku osób

Wykłady gościnne dr. Martina Kolářa z Uniwersytetu Jana E. Purkyně w Ústí nad Labem

Martin Kolář, Ph.D. z Katedry Historii i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki i Designu Uniwersytetu Jana E. Purkyně w Ústí nad Labem będzie gościem Wydziału Humanistycznego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5), gdzie wygłosi w języku czeskim dwie prelekcje:

  • 20 listopada 2019 r., godz. 13.45–15.15, s. 1.19 – „Několik příběhů na hranicích prostorů” („Kilka historii na granicach przestrzeni”),
  • 21 listopada, godz. 9.45–11.15, s. 1.19 – „Tématika kýče v prostředí střední Evropy” („Tematyka kiczu w Europie Środkowej”).

Dr Martin Kolář jest estetykiem, w swojej pracy naukowej zajmuje się filozofią sztuki, historią sztuki i sztukami plastycznymi. Jest między innymi autorem monografii „Kognitivní funkce umění’ (2010) i współautorem publikacji pt. „Metafyzika Laboratoře” oraz „Mimésis i historická paměť” (2017). Wykłada w Katedrze Historii i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki i Designu Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Od roku 2017 przy współpracy z Domem Sztuki w tym samym mieście prowadzi Platformę Polityki i Estetyki.

Accessibility