panoramiczny widok na San Paulo w Brazylii

Wykładowczynie UŚ z wizytą na Uniwersytecie Federalnym Parany

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

13 listopada 2017 roku prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Barbara Morcinek Abramczykze Szkoły Języka i Kultury Polskiej były gośćmi rektora Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie prof. dr. Ricarda Marcela Fonseci. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła także prof. dr Aleksandra Piasecka-Till – kierownik Katedry Języka Polskiego UFPR, rektor UFPR przekazał delegatkom Uniwersytetu Śląskiego podpisaną umowę na kolejne pięć lat. Omówiono również dalsze działania obu uniwersytetów. W lutym 2018 roku na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich prof. dr Aleksandra Piasecka-Till w ramach programu Erasmus+ wygłosi cykl wykładów. Natomiast na przełomie listopada i grudnia 2017 roku dr Aleksandra Kalisz oraz dr Maria Czempka-Wewióra przeprowadzą serię warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z pięciu prowincji Brazylii.

Wykładowcy z UŚ od kilku lat uczestniczą w tych cyklicznych szkoleniach organizowanych co roku przez Konsulat Generalny RP w Kurytybie.

Accessibility