zdjęcie: dwie dziewczyny przeglądające dokumenty

Wykładowcy z UŚ powołani do komisji egzaminujących na studia w Polsce

Po raz kolejny grupa wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego została powołana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do udziału w obradach komisji kwalifikujących na studia w Polsce. Wieloletnie, bogate doświadczenie pracowników UŚ, którzy są autorami i współautorami podręczników oraz książek służących nauce języka polskiego jako obcego, wykładowcami prowadzącymi zajęcia na wyjazdowych warsztatach języka polskiego oraz letnich i zimowych szkołach języka polskiego, a także na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, egzaminatorami w czasie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, cieszy się dużym uznaniem, dlatego też regularnie biorą oni udział w egzaminach dla kandydatów na studia w naszym kraju.

W 2017 roku do prac w komisjach oddelegowani zostali: dr hab. Aleksandra Achtelik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (14–17 maja, Łuck, Ukraina), dr Agnieszka Madeja ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (13–18 maja, Winnica, Ukraina) oraz dr Marek Piętka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ (13–17 maja, Lwów, Ukraina).

 

Accessibility