ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką…”

W czwartek 22 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką w procesie formułowania dogmatu chrystologicznego”, który wygłosi ks. dr Grzegorz Strzelczyk – prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog i publicysta. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej, historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem, wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.

Organizatorami wydarzenia są: Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Koło Młodych Klasyków UŚ i Katedra Filologii Klasycznej UŚ.

Accessibility