zdjęcie: grupa studentów siedzących w sali wykładowej podczas zajęć

Wykład pt. „Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Niekompletna biografia Stanisława Lema”

W środę 10 maja 2017 roku o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (sala nr 206) rozpocznie się wykład dr hab. Agnieszki Gajewskiej pt. „Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Niekompletna biografia Stanisława Lema”.

Dr hab. Agnieszka Gajewska jest pracownikiem Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem podyplomowych studiów w zakresie gender, sekretarzem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, autorką dwóch książek: „Hasło: Feminizm” (2008) oraz „Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema” (2016).

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ.

Accessibility