prof. Przemysław Marciniak

Wykład prof. Przemysława Marciniaka pt. „Nieśmiertelna cykada, pchła jak pantera i komar jak słoń. Bizantyńska entomologia kulturowa”

16 grudnia 2019 roku o godz. 11.30 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) rozpocznie się wykład prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka pt. „Nieśmiertelna cykada, pchła jak pantera i komar jak słoń. Bizantyńska entomologia kulturowa”.

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak jest filologiem klasycznym, bizantynologiem. Pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton. Zajmuje się literaturą bizantyńską, szczególnie teatrem, dramatem i widowiskami w Bizancjum, jak również motywami bizantyńskimi w literaturze i kulturze XIX i XX wieku.

Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Historycznoliteracką PAN – oddział w Katowicach.

Accessibility