zdjęcie: studenci w sali wykładowej

Wykład prof. Krzysztofa Wieczorka w ramach Uniwersytetu Polonistów

Organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt „Uniwersytet Polonistów” adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” odbywa się pod hasłem „Przestrzenie spotkania” i będzie dotyczyła zagadnień kulturowych.

Trzeci wykład w ramach tego cyklu rozpocznie się 28 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Wykład pt. „»Anoreksja prawdy«. Jak żyć i myśleć w kulturze postprawdziwości?” wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek – kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Accessibility