studenci podczas zajęć w sali wykładowej

Wykład prof. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”

12 kwietnia 2018  r. o godz. 9.45 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala nr 1.22) rozpocznie się wykład prof. zw. dr. hab. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”. Zainteresowania naukowe prof. Franciszka Gruczy koncentrują się wokół zagadnień związanych z germanistyką, językoznawstwem ogólnym, onomastyką i metalingwistyką. Ponadto zajmuje się on również teorią i praktyką kształcenia nauczycieli języków obcych. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny glottodydaktyki, lingwistyki i translatoryki, a także serii podręczników do nauki języka niemieckiego „Dein Deutsch”.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Germańskiej.

Accessibility