zdjęcie: studenci w sali wykładowej

Wykład prof. Ewy Jaskóły w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Czwarty wykład w ramach projektu „Uniwersytet Polonistów” rozpocznie się 28 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Wykład pt. „Stanisława Barańczaka i Wisławy Szymborskiej prawdy poetyckie i nie tylko…” wygłosi prof. dr hab. Ewa Jaskóła – kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ.

Organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt „Uniwersytet Polonistów” adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” odbywa się pod hasłem „Przestrzenie spotkania” i będzie dotyczyła zagadnień kulturowych.

Accessibility