zdjęcie: studenci siedzący w sali wykładowej

Wykład prof. Claudii Polzin-Haumann z Uniwersytetu Kraju Saary

Podczas finału VI Konkursu Realioznawczego o RFN i kraju związkowym Saarland, który odbędzie się w piątek 6 kwietnia 2018 roku, prof. dr Claudii Polzin-Haumann z Uniwersytetu Kraju Saary wygłosi wykład pt. „Universität des Saarlandes”. Jego tematem przewodnim będzie historia oraz działalność naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Kraju Saary z siedzibą w Saarbrücken. Zainteresowania badawcze prof. dr Claudii Polzin-Haumann, która reprezentuje Katedrę Języków Romańskich, koncentrują się na zagadnieniach z obszaru lingwistyki konfrontatywnej, gramatykografii języków romańskich, wielojęzyczności i interkomprehensji oraz badania z zakresu refleksji i świadomości językowej.

Prelekcja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Germańskiej.

Accessibility