robiący notatki uczestnicy wykładu

Wykład prof. Aliny Kowalczykowej pt. „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”

23 maja 2019 roku o godz. 11.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się wykład prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej – historyka literatury polskiej, autorki licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN, badaczki zajmującej się przede wszystkim zagadnieniami romantyzmu.

Tytuł prelekcji, którą wygłosi prof. Alina Kowalczykowa, brzmi „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”.

Wykład, którego organizatorami są Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach oraz Komitet Okręgowy w Katowicach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, adresowany jest nie tylko do studentów i pracowników UŚ, ale także do uczniów, nauczycieli oraz olimpijczyków. Udział w nim jest bezpłatny. Zainteresowane klasy i szkoły proszone są o wysłanie zgłoszenia drogą elek-troniczną na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com do 17 maja.

Accessibility