zdjęcie prof. dr. Andrei De Carlo z Neapolu

Wykład otwarty prof. dr. Andrei De Carlo

19 marca 2018 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z prof. dr. Andreą De Carlo (L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Włochy), który wygłosi prelekcję pt. „Arachne i jej córki. Strategia pajęczycy w literaturze”. 

Prof. dr Andrea De Carlo jest italianistą, tłumaczem przysięgłym z języka polskiego, prowadzi zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań badawczych stała się twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego i gender studies. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prowadzi, na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, jako profesor wizytujący, zajęcia na międzynarodowych studiach polskich z programu kultury regionów.

plakat promujący wykład otwarty prof. dr. Andrei De Carlo, z datą i miejscem wydarzenia, tytułem prelekcji oraz zdjęciem wykładowcy

Accessibility