zdjęcie: prof. Magdalena Kozubowski-Houston

Wykład i warsztaty prof. Magdaleny Kazubowski-Houston z York University w Toronto

Od 13 do 14 marca 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach z wizytą gościć będzie prof. Magdalena Kazubowski-Houston – antropolożka, teoretyczka performansu i reżyserka teatralna, pracownik Wydziału Teatru i Performansu oraz Antropologii Społecznej na York University w Toronto (Kanada). Jej badania obejmują etnografię performatywną, etnograficzne „storytelling” (opowiadanie) oraz etnograficzną „(non)fiction” (literaturę faktu), które traktowane są jako dopełniające się metodologie badań o charakterze refleksyjnym i aferktywnym nad problematyką przyszłości, migracji, „interiority” (wnętrza), przemocy i starzenia się. W ramach projektu z zakresu twórczej etnografii współpracowała w Polsce z mniejszością Romów, a w Polsce i w Kanadzie z osobami ocalonymi z Holocaustu oraz z ubogimi mieszkańcami Downtown Eastside, wschodniej części Vancouver. Za książkę „Staging Strife” (2010) otrzymała nagrodę Outstanding Qualitative Book Award w kategorii publikacja z zakresu badań jakościowych, przyznaną przez Międzynarodowy Kongres Badań Jakościowych (International Congress of Qualitative Inquiry) oraz nagrodę im. Ann Saddlemyer Kanadyjskiego Stowarzyszenia Badań Teatralnych (2011). Jest współzałożycielką i członkinią Centrum Twórczej Etnografii (Centre for Imaginative Ethnography – CIE), którego celem jest rozwój krytycznych badań naukowych uwzględniających uwarunkowania  polityczne.

13 marca o godz. 13.15 na Wydziale Filologicznym w Katowicach w sali nr 205 prof. Magdalena Kazubowski-Houston wygłosi prelekcję pt. „Słoń w pokoju: szlakiem antropologii niewygodnej”. Z kolei 14 marca w sali nr 101 w godz. od 9.45 do 14.45 odbędą się prowadzone przez nią warsztaty pt. „Etnografia performatywna”, które adresowane są do osób zainteresowanych projektami badawczymi zorientowanymi na współdziałanie i zmianę. W ramach szkolenia proponuje się spojrzenie na etnografię performatywną jako formę realizacji moralnej odpowiedzialności badań antropologicznych. W dzisiejszych czasach, w których nadużycie praw człowieka, przemoc państwowa i płciowa, handel narkotykami, masowe zabójstwa, ubóstwo, prywatyzacja i zanieczyszczenie środowiska mają wpływ na jakość życia na całym świecie, jedno z pytań, jakie stawia sobie współczesna antropologia dotyczy nowych sposobów zaangażowania się w ten pełen niepewności świat. Badacze zastanawiają się, jak przejść od praktyki etnograficznej i badań antropologicznych do konkretnych działań w ramach globalnego obywatelstwa, które będą brały pod uwagę sprawiedliwość społeczną i  angażowały nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa. Warsztaty skupią się na etnografii performatywnej jako jednym ze sposobów realizacji tego zadania. Poprzez prowokacje, prace grupowe oraz ćwiczenia wizualne / słuchowe / performatywne / literackie uczestnicy spotkania będą analizować etnografię performatywną jako spełnienie moralnej odpowiedzialności antropologii. 

Organizatorem wydarzenia jest zespół badawczy „Theatrum”.

Accessibility