zdjęcie: grupa studentów siedzących w sali wykładowej podczas zajęć

Wykład i seminaria dr. hab. Thomasa Schneidera z Uniwersytetu w Osnabrück

Na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej zajęcia poprowadzi dr hab. Thomas Schneider – kierownik Centrum im. Ericha Marii Remarque’a, współredaktor czasopisma „Krieg und Literatur/War and Literature“, który wykłada nową literaturę niemiecką na Uniwersytecie w Osnabrück. W obszarze jego badań znajduje się literatura wojenna i antywojenna XX wieku, niemiecka literatura emigracyjna, współczesna poezja i dramat oraz obrazy wojenne w filmie.

We wtorek 20 marca 2018 roku o godz. 11.30 w sali nr 0.51 dr hab. Thomas Schneider wygłosi prelekcję pt. „Der Erste Weltkrieg in Comic und Graphic Novel”, natomiast 21 marca poprowadzi dwa seminaria pt. „Die Vereinigten Staaten von Europa. Die Europabewegung in den 1920er und 1930er Jahren und der Schriftsteller Emil Ludwig“ oraz „Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues im Kontext der deutschen Literatur zum Ersten Weltkrieg“.

 

 

Accessibility