uczestnicy wykładu robiący notatki. idać tylko tułów kilku osób

Wykład dr hab. Małgorzaty Wójcik-Dudek w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Plakat promujący wykład dr hab. Małgorzaty Wójcik-Dudek zawierający najważniejsze informacje nt. wydarzeniaOrganizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt „Uniwersytet Polonistów” adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” odbywa się pod hasłem „Przestrzenie spotkania” i będzie dotyczyła zagadnień kulturowych.

Kolejny wykład w ramach tego cyklu rozpocznie się 25 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Prelekcję pt. „Zadomowienie i lektura” wygłosi dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek.

 

Accessibility