zdjęcie: siedzący w sali wykładowej zasłuszani studenci obcokrajowcy

Wykład doc. dr Marii Iliewej Iwanowej z Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

1 kwietnia 2019 roku w godz. od 13.15 do 14.45 na Wydziale Filologicznym (Sosnowiec, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, sala nr 0.51) odbywać się będzie spotkanie z doc. dr Marią Iliewą Iwanową z Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), autorką szeregu prac naukowych z zakresu stylistyki, morfologii oraz filozofii języka, m.in.: „Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език” (2005), „Българинът в своите местоимения” (2004), „Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения” (1999), „Съвременен тълковен речник на българския език” (1995).

Doc. dr Maria Iliewa Iwanowa wygłosi wykład pt. „Българските концепти ‘мъж’, ‘жена’ и ‘дете’ през полското асоциативно огледало” („Bułgarskie koncepty ‘myż’, ‘żena’ i ‘dete’ w zwierciadle polskich asocjacji”). Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Słowiańskiej.

Plakat promujący wykład doc. dr Marii Iliewej Iwanowej pt. „Българските концепти ‘мъж’, ‘жена’ и ‘дете’ през полското асоциативно огледало”

Plakat (pdf, 136 kB)

Accessibility