Profesorowie Honorowi Uniwersytetu Śląskiego

2009
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik (Uniwersytet Śląski)

Zdjęcie: prof. Włodzimierz Wójcik

2010
Prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń (Uniwersytet Śląski)

Zdjęcie: prof. Aleksander Wilkoń

2011
Prof. Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski)

 

2014
Doc. dr Adam W. Jarosz (Uniwersytet Śląski)

 

2015
Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Zdjęcie: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Zdjęcie: prof. Tadeusz Kład odbierający tytuł Honorowego Profesora UŚ

Accessibility