Historia. Fakty i liczby

Wydział Filologiczny (wraz z Wydziałem Nauk Społecznych) powstał na podwalinach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, z którego został wyodrębniony w 1973 roku. Rozpoczynając swoją działalność, Wydział Filologiczny nawiązywał do wcześniejszych tradycji i struktur organizacyjnych. Jego podstawą były: istniejący od 1969 roku Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym oraz filia UŚ w Sosnowcu, działająca na zasadach organizacyjnych Wyższego Studium Nauczycielskiego.

Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki, na którą składały się wówczas Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich).

Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowo-badawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia, mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów: antropologia języka i komunikacji, filologia polska, filologia klasyczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa, komunikacja promocyjna i kryzysowa, kulturoznawstwo, kultury mediów, mediteranistyka, międzynarodowe studia polskie, sztuka pisania. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Obecnie Wydział Filologiczny to:

 • kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
 • 15 kierunków studiów,
 • 78 specjalności,
 • 5 605 studentów,
 • 249 doktorantów,
 • 515 nauczycieli akademickich,
 • unikatowa oferta dydaktyczna, w tym m.in. języki: chiński, arabski, japoński, hindi, szwedzki,
 • specjalistyczne języki: prawniczy, ekonomiczny, dyplomatyczny,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE),
 • 43 koła naukowe,
 • innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, kształcenie na odległość: e-learning (platforma moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne,
 • aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST),
 • możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk m.in. w ośrodkach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+),
 • aktywna współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych,
 • dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów w: instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej,
 • infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Część neofilologiczna wydziału usytuowana jest w nowoczesnym budynku w Sosnowcu, który wyposażony jest w bazę sprzętową umożliwiającą prowadzenie zajęć o charakterze specjalistycznym. Dysponujemy tam kabinami tłumaczeniowymi i nowoczesnymi laboratoriami dostosowanymi np. do projektowania gier komputerowych. Część katowicka to ścisłe centrum miasta, budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury i przyjaznym pobliżu studenckiego życia klubowego.

zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu    zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

Dziś Wydział Filologiczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego zarówno pod względem liczby pracowników naukowych, jak i studentów kształcących się w trybie stacjonarnym.

 

Struktura Wydziału Filologicznego

Dziekani Wydziału Filologicznego

Fakty i liczby (plik pdf)

Accessibility